banner
Open Monumentendag Súdwest Fryslân - E: facebook

Bekijk alle deelnemende plaatsen

Pingjum

IN DE VOETSPOREN VAN MENNO SIMONS…
Wist je dat Menno Simons, hervormer van de Doopsgezinden,
uit onze gemeente komt? Na zijn studie werd
hij kapelaan in Pingjum en pastoor in zijn geboortedorp
Witmarsum. In 1535 brak hij met de Rooms-Katholieke
Kerk en sloot zich aan bij de Wederdopers. Hij bracht
structuur in de beweging. Zijn volgelingen, ook wel
Mennonieten genaamd, vind je over de hele wereld. Op
Open Monumentendag kun je in zijn voetsporen treden
en in Witmarsum het Menno Simonsmonument en in
Pingjum het schuilkerkje bezoeken!
In het Doopsgezinde Schuilkerkje kun je ook de klederdracht
van de Mennonieten van Kampereiland (bij
Kampen) bekijken. Het verhaal daarachter: eind 17e en
begin 18e eeuw werden Doopsgezinden in Zwitserland
vaak nog onderdrukt. Nederlandse Doopsgezinden
regelden dat zij naar Nederland konden komen. De
Zwitserse boeren kwamen naar o.a. het Kampereiland
bij Kampen en namen hun klederdracht mee. Website:
www.doopsgezindemonumenten.nl

Doopsgezinde Schuilkerk Pingjum

Adres: Grote Buren 28

Openingstijd: Van 10.00 uur tot 17.00 uur Afwijkende openingstijden en opening ook op zondag 11 september staan vermeld boven de beschrijving van het betreffende monument.

monument